Czwartek, 22.02.2018, imieniny: Małgorzaty, Marty, Nikifora

Zakład Gospodarki Lokalowej w Białej Podlaskiej ogłasza

Drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w strefie śródmiejskiej, na parterze w budynku przy ul. PLAC RUBINA 11-14 w Białej Podlaskiej.

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na działalność biurową z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym , na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w strefie śródmiejskiej, na parterze w budynku przy ul. PLAC RUBINA 11-14 w Białej Podlaskiej o powierzchni 81,33m2; w tym:

  • pomieszczenie nr 1 (72,79m2;),
  • pomieszczenie socjalne ( 5,15m2;),

  • pomieszczenie łazienki (3,58m2;),

Lokal wyposażony jest w instalację: wodociągową, kanalizacyjną, co z pieca gazowego .

Cena wywoławcza netto 30,00zł/m2; ; wadium 4,900zł;

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych.

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek VAT 23%.

Termin przetargu – 29 listopada 2017r. godz. 10:15 w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

  1. wpłacenie wadium co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

  2. złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu; regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

  • TAGI:

55X XXX XXX pokaż numer telefonu
contact@arcontact.pl