Wtorek, 16.01.2018, imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Przetarg na oddanie w najem lokalu przy ul. SIDORSKIEJ 23 w Białej Podlaskiej.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na działalność biurową z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym , na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku przy ul. SIDORSKIEJ 23 w Białej Podlaskiej o powierzchni 92,50m2 w tym:

  • pomieszczenie nr 1 (40,65m2),

  • pomieszczenie nr 2 (22,60m2),

  • pomieszczenie nr 3 (11,60m2),

  • pomieszczenie nr 4 (7,35m2)

  • korytarz + w-c (10,30m2)

Lokal zlokalizowany jest na parterze i wyposażony w instalację: wodociągową, kanalizacyjną, ciepłej wody i centralnego ogrzewania .

Cena wywoławcza netto 13,00zł/m⊃2;, wadium 1.300 zł.

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych.

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek VAT 23%.

Termin przetargu – 16 stycznia 2018r. godz. 10: 00 w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

  1. wpłacenie wadium co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

  2. złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu; regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

55X XXX XXX pokaż numer telefonu
contact@arcontact.pl