Czwartek, 22.02.2018, imieniny: Małgorzaty, Marty, Nikifora

ZGL w Białej Podlaskiej ogłasza publiczny przetarg na oddanie w najem lokalu użytkowego przy ul. Krótkiej 3

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na działalność biurową z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym , na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na poddaszu w budynku przy ul. Krótkiej 3 o powierzchni 11,71m2.

Cena wywoławcza netto 13ł/m2; wadium 1.000zł;

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych.

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację :wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania

Termin przetargu – 20 luty 2018r. godz. 10:00 w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

  1. wpłacenie wadium co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

  2. złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu; regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

55X XXX XXX pokaż numer telefonu
contact@arcontact.pl