Sobota, 17.03.2018, imieniny: Reginy, Patryka, Zdyszka

Przetarg na sprzedaż pawilonu handlowego stalowego.

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. ogłasza drugi przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na sprzedaż pawilonu handlowego stalowego zlokalizowanego na terenie targowiska miejskiego przy ulicy Al. 1000-lecia 15 w Białej Podlaskiej o pow. 30m2 - konstrukcja stalowa, wypełnienie ścian i pokrycie z blachy trapezowej, ściany od wewnątrz wykończone płytą obornicką, podłoga na kratownicy - płyta wiórowa pokryta wykładziną linoleum. Rolety stalowe 4 szt. podnoszone ręcznie . Wrota stalowe szt. 2 w szczytach kontenera. Pawilon wyposażony w instalacje elektryczną.

Cena wywoławcza brutto 9.109zł. Wadium 911,00zł ; wartość postąpienia 50zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 marca 2018 o godz. 10:00 w siedzibie ZGL przy ulicy Żeromskiego 5

Istnieje możliwość wcześniejszego obejrzenia przedmiotów przetargu po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z osobą upoważnioną pod numerem tel. 601 467 852

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 1. wpłacenie wadium co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040

 2. złożenia oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu,

 3. Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

 4. Kserokopię pokwitowania wniesienia wadium należy okazać w dniu przetargu.

 5. Wadium wpłacone przez Uczestników przetargu, których nie wygrali przetarg zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

 6. Wadium wpłacone przez Uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

 7. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku , gdy:

 1. Żaden z Uczestników przetargu nie zaoferuje ceny równej cenie wywoławczej,

 2. Uczestnik przetargu, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli jeden uczestnik zaoferował co najmniej cenę wywoławczą.

 2. Umowa kupna- sprzedaży zostanie zawarta z nabywcą przedmiotu przetargu w siedzibie Organizatora przetargu.

 

55X XXX XXX pokaż numer telefonu
contact@arcontact.pl