Środa, 25.04.2018, imieniny: Jarosława, Marka, Wiki

Przetarg na lokal użytkowy zlokalizowany w budynku przy ul. SIDORSKIEJ 27 o pow. 119,29m2.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokal użytkowy zlokalizowany w budynku przy ul. SIDORSKIEJ 27 o pow. 119,29m2, cena wywoławcza netto 13zł/m2; wadium 3100zł;

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych.

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek VAT 23%.

Lokal zlokalizowany jest na parterze i wyposażony w instalację : wodociągową, kanalizacyjną i

centralnego ogrzewania

Termin przetargu – 17 kwietnia 2018r. godz. 10:00 w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

  1. wpłacenie wadium co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040, które w przypadku wygrywającego uczestnika przetargu zalicza się na kaucję zabezpieczającą należności wynajmującego za najem lokalu ,

  2. złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu; regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

  3. osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu pod rygorem utraty wadium

Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

55X XXX XXX pokaż numer telefonu
contact@arcontact.pl