Poniedziałek, 18.06.2018, imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli

Zakład Gospodarki Lokalowej ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na poddaszu w budynku przy ulicy NARUTOWICZA 32

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na poddaszu w budynku przy ulicy NARUTOWICZA 32 o powierzchni 48,12m2;, w tym:

  • pomieszczenie biurowe - 27,20m2;,

  • pomieszczenie socjalne - 11,25m2;,

  • łazienka z wc - 4,38 m2;

  • holl - 5,29m2;

Cena wywoławcza netto 20zł/m2;; wadium 1.950zł;

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych.

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek VAT 23%.

Lokal wyposażony jest w instalację : wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania

Termin przetargu – 19 czerwca godz. 10:30 w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

  1. wpłacenie wadium co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

  2. złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu; regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

55X XXX XXX pokaż numer telefonu
contact@arcontact.pl