Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Wrocław 50-266
św. Jadwigi 12

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu to niepubliczna uczelnia, która od lat zapewnia wysoki poziom nauczania konkurując z największymi uczelniami w Polsce. Szczególny nacisk kładziemy na umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej. Studenci mają możliwość wybrania kierunków takich jak Prawo oraz Bezpieczeństwo Wewnętrzne ze specjalnościami Kryminologia i Kryminalistyka, Cyberprzestępczość oraz Zarządzanie kryzysowe.