Środa, 19.06.2019

Poszukujemy osób zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach poszukuje osób zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej lub utworzeniem rodzinnego domu dziecka na terenie Miasta Siedlce. Szukamy osób, które czują potrzebę niesienia miłości i ciepła oraz są gotowe podjąć się opieki nad dziećmi, które mogą wychowywać się w rodzinie biologicznej. 

Kandydatów zapraszamy do siedziby Ośrodka w Siedlcach, przy ul. H. Sienkiewicza 32, tel. 25 794 30 09, w godz. 8.00-16.00. Pracownicy Działu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące rodzicielstwa zastępczego