Regulamin zamieszczania komentarzy

Regulamin zamieszczania
komentarzy na stronie www.tv-wschod.pl


1. Niniejszy regulamin określa zasady zamieszczania komentarzy w serwisie informacyjnym TV WSCHÓD

2. Moderator  reprezentuje właściciela serwisu TV WSCHÓD i jest osobą odpowiedzialną 
za przestrzeganie zasad zamieszczania komentarzy na stronie www.tv-wschod.pl

3. Użytkownicy mają możliwość dodawania komentarzy pod materiałami redakcyjnymi, znajdującymi się na stronie www.tv-wschod.pl. Komentarz powinien być napisany poprawnie w języku polskim i zgodnie z niniejszym regulaminem. Odpowiedzialność
za treść informacji ponosi wyłącznie czytelnik dodający komentarz.

4. Moderator ma prawo do:

a) usuwania wypowiedzi, które:

  • są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego
  • naruszają prawa osób trzecich
  • są wulgarne lub obsceniczne
  • propagują przemoc, nienawiść rasową lub religijną bądź są w inny sposób naganne
  • są reklamą
  • zawierają uwagi skierowane bezpośrednio do pracowników TV WSCHÓD 
    (takie komentarze i uwagi należy wysyłać na adres mailowy redakcji).

b) przeredagowywania fragmentów komentarzy w sposób nie zmieniający ich przekazu,
a w szczególnych przypadkach usuwania fragmentów komentarzy.

5. Moderator ma prawo swobodnego zarządzania komentarzami. W szczególności może,
bez podania przyczyn, zawiesić możliwość umieszczania komentarzy, usunąć komentarze
lub zmienić zasady ich funkcjonowania i weryfikacji.

6. Użytkownik, przesyłając komentarze oraz inne materiały, wyraża zgodę na ich publikowanie na stronie www.tv-wschod.pl  i innych kanałach informacyjnych zarządzanych przez TV WSCHÓD

7. Moderator nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii strony internetowej
oraz za ewentualną utratę przechowywanych danych.

8. Moderator nie ma prawa użyczania zgromadzonych danych innym osobom
lub instytucjom. Może być jednak zobowiązany do wydania informacji o użytkowniku.

9. Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie www.tv-wschod.pl zaś moderator ma prawo do wprowadzania wszelkich zmian
w zamieszczonym regulaminie.